राराको डिलमा

बिहान झ्याल खोली हेर्दा चङ्खेली, रिनिमच्छ्य र छायानाथ हिमालहरू बादलको पर्दा पन्छाएर हामीतिर हेर्दै थिए । “ल ल हिमाल हेर्न आऊ ।” मैले सिर्जनालाई भनेँ ।