अस्तित्व (कविता)

तिम्रो मनमा जसको विशाल आदर छ अमरत्वप्रति समर्पण छ