आरोपित किंवदन्तीहरू

मेट्नु छ, भित्तामा कोरिएका सन्दर्भहीन अक्षरहरू फोड्नु छ, तह नमिलेका विभेदका पर्खालहरू भन्यो समयले