गोरखापत्र | विचार/दृष्टिकोण http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about पहिला घर उज्यालो (सम्पादकीय) http://gorkhapatraonline.com/news/74536 2019-08-19 पूर्वीय दर्शनमा समाजवादी चिन्तन http://gorkhapatraonline.com/news/74535 2019-08-19 विश्वविद्यालयमा नेतृत्वको खोजी http://gorkhapatraonline.com/news/74534 2019-08-19 संसद् पारदर्शिताको मार्गदर्शक (सम्पादकीय) http://gorkhapatraonline.com/news/74491 2019-08-18 सरकारका प्राथमिकता http://gorkhapatraonline.com/news/74490 2019-08-18 मर्जर आवश्यकता कि बाध्यता http://gorkhapatraonline.com/news/74489 2019-08-18 कसिलो बन्दै सङ्घीयता http://gorkhapatraonline.com/news/74488 2019-08-18 समृद्धिका लागि विद्युतीय शासन http://gorkhapatraonline.com/news/74487 2019-08-18 ग्रामीण सडकको जोखिम (सम्पादकीय) http://gorkhapatraonline.com/news/74426 2019-08-16 शिक्षाको ‘सफ्ट पावर http://gorkhapatraonline.com/news/74425 2019-08-16