गोरखापत्र | विचार/दृष्टिकोण http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about आशङ्का मेटियोस् (सम्पादकीय) http://gorkhapatraonline.com/news/51181 2018-02-20 सुशासन, समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण http://gorkhapatraonline.com/news/51180 2018-02-20 पानीमा मोहनी माटोको माया   http://gorkhapatraonline.com/news/51179 2018-02-20 सात सालको क्रान्ति र आजको सन्दर्भ http://gorkhapatraonline.com/news/51178 2018-02-20 आरक्षणको पुनरावलोकन http://gorkhapatraonline.com/news/51177 2018-02-20 प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने प्रण (सम्पादकीय) http://gorkhapatraonline.com/news/51141 2018-02-19 प्रजातान्त्रिक यात्रा http://gorkhapatraonline.com/news/51140 2018-02-19 नेपालको ऐतिहासिक दिन http://gorkhapatraonline.com/news/51139 2018-02-19 समाचार समिति पत्रकारिता, चुनौती र आवश्यकता http://gorkhapatraonline.com/news/51138 2018-02-19 नागरिकको पहुँचभित्र प्रजातन्त्र http://gorkhapatraonline.com/news/51137 2018-02-19