स्थानीय तहको बजेट निर्माणको आधार तय

काठमाडौं, असार ४ गते । स्थानीय तहलाई बजेट निर्माणमा अन्योल भइरहेका बेला राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले स्थानीय तहको बजेट निर्माणको आधार स्पष्ट गरेको छ ।
आयोगले सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई पठाएको सम्मानीकरण, विशेष, समपुरक, सशर्त, राजस्व बाँडफाँड लगायत आ–आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई बजेट निर्माणको आधार बनाउन आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षका लागि बजेट आआफ्नो सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयले पठाएको सम्मानीकरण, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँडको सिलिङ बमोजिमको रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय सम्मानीकरण र राजस्व बाँडफाँडको रकम, समपुर र आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट उठ्न सक्ने रकमसमेत जोडी हुन आउने कुल रकमलाई आधार मानी आगामी वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आयोगका उपसचिव नवराज घिमिरेल जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहका आर्थिक स्रोतमासम्मानीकरण अनुदान, सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने अनुदान, सङ्घीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको अनुदान पर्दछन् । यसैगरी, विशेष अनुदान, समपुरक, सङ्घीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापतको अनुदान, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने, वित्तीय समपुरक, राजस्व बाँडफाँड, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान, स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक स्रोत र स्थानीय आफैंले उठाउने आन्तरिक ऋण र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्न सक्ने ऋण स्थानीय तहका वित्तीय स्रोत पर्नेछन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds